Показники фінансової діяльності

2016 рік

Аудиторський висновок

2015 рік

Аудиторський висновок

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про сукупний дохід

2014 рік

Аудиторський висновок

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про сукупний дохід

2013 рік

Аудиторський висновок

2011 рік

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Форма №5