Послуги торгівця Ц/П

Торгівця цінними паперами Наша компанія в якості торгівця цінними паперами здійснює наступну діяльність та пропонує послуги: Комерційна діяльність з цінними паперами, що передбачає купівлю-продаж цінних паперів Компанією від свого імені та за свій рахунок. Комісійна діяльність з цінними паперами, що передбачає купівлю-продаж цінних паперів, що здійснюється Компанією від свого імені за дорученням і за рахунок іншої особи. Рівень наших фахівців дозволяє нам легко працювати незалежно від того, ведемо ми угоду на фондовій біржі або на позабіржовому ринку. Послуги, щодо процедури переведення випуску акцій у бездокументарну форму. З 29 квітня 2009 року вступає в силу Закон України "Про акціонерні товариства". Норми Закону спрямовані на захист майнових інтересів акціонерних товариств та акціонерів, ефективне регулювання діяльності акціонерних товариств, захист прав та інтересів міноритарних акціонерів, протидію рейдерським захопленням, структурування процесів реорганізації та ліквідації компаній. Новацією документа є відмова від поділу акціонерних товариств на відкриті та закриті. Згідно з законом в Україні функціонуватимуть публічні та приватні акціонерні товариства. Слід зазначити, що к приватним акціонерним товариствам можуть бути віднесені тільки товариства, у яких кількісний склад акціонерів не перевищує ста акціонерів. Товариства, в складі яких більше ста акціонерів, мають бути публічними. При цьому, публічні компанії зобов'язані пройти процедуру лістингу на фондовій біржі. Також, згідно із Законом, в Україні існують акції виключно іменні в бездокументарній формі. Таким чином Закон передбачає обов'язок для всіх акціонерних товариств протягом двох років привести у відповідність випуск акцій, Статут та інші внутрішні документи. ТОВ «Фінансова компанія «Декра» пропонує всім акціонерним товариствам послуги щодо процедури переведення випуску акцій у бездокументарну форму. Відкриття та ведення рахунків власників іменних акцій, обслуговування емісії акцій. Кваліфіковані спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам розробити нову редакцію Статуту та внутрішніх положень. Завдяки втіленню сучасних технічних рішень, якими користується наша компанія при обслуговуванні своїх клієнтів, ми здатні забезпечити зручність та надійність виконання необхідних операцій з цінними паперами. Наша компанія вже набула необхідного досвіду в даному питанні. Допоки ще багато операторів ринку "прицілюються" до нового виду послуг, ми вже успішно працюємо! Кваліфікована допомога чекає Вас за наступними адресами.

Наші спеціалісти мають багаторічний успішний досвід в реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств. Ми здійснюєм супровід на всіх єтапах: від підготовки проспекту емісії та решти необхідних документів для ДКЦПФР, до взаємодії з депозитарієм або реєстратором та подальшим розміщенням цінних паперів. Наші останні успішно виконані на замовлення реєстрації ємісій:

ТОВ"П'ятий Океан" (дисконтні облігації серії А) - 20 млн. 700 тис. грн.

ТОВ "Фірма "Ірбіс" (дисконтні облігації серія А) - 30 млн. грн.

ТОВ "Фірма Ірбіс" (дисконтні облігації серії Б) - 30 млн. грн.

ТОВ Арс-Дім (дисконтні облігації серія А) - 25 млн. грн.

ТОВ "Вінницяміськбуд" (цільові облігації серія В,С, Д, Е) 44 млн. грн

ПП Арс-Дім (дисконтні облігації серія А) 50 млн. грн.

ТОВ "Вінницяміськбуд" (дисконтні облігації серія А) 50 млн. грн.

ТОВ Арс-Дім (дисконтні облігації серія В) - 100 млн. грн.

Львівська міська рада (відсоткові облігації) - 200 млн грн.

Формування інвестиційного портфеля являє собою фінансовий сервіс для бажаючих розмістити свої вільні активи на ринку цінних паперів з метою отриманню доходів. При цьому інвестору пропонується два способи реалізації своїх намірів. Один з них передбачає, що інвестор самостійно приймає власні інвестиційні рішення і напряму віддає розпорядження брокеру. При другому способі інвестор доручає брокеру на свій розсуд здійснювати угоди для забезпечення реалізації своїх (клієнта) інтересів.

Фінансова компанія "ДЕКРА" має досвід з участі в комерційних конкурсах, що проводить ФДМУ з продажу пакетів акцій підприємств. За результатами проведення таких конкурсів нами було придбано ряд пакетів акцій підприємств коксохімічної галузі, галузі зв'язку і інформаційних технологій та харчової промисловості.

До послуг Фінансової компанії "ДЕКРА" у сфері корпоративного управління належать:комплекс робіт по підготовці акціонерного товариства до чергових та позачергових зборів акціонерів і проведення цих зборів, організація емісій цінних паперів та їх розміщення, участь в переговорних процесах від імені інвестора з керівництвом (менеджментом) та акціонерами компанії, юридичне супроводження (представництво в судових та державних органах), розробка планів санації та реструктуризації підприємств.

Фінансова компанія "ДЕКРА" надає широкий спектр інформаційно-аналітичних послуг. Даний вид послуг передбачає накопичення, систематизацію та підготовку інформації по визначеним емітентам, проведення аналітичних досліджень фондового ринку, а саме: збір, аналіз, розповсюдження інформації про ринок цінних паперів, публікація аналітичних та інформаційних оглядів, надання інформації про продаж пакетів акцій на аукціонах та комерційних конкурсах, надання інформації про збори акціонерів. Дані послуги передбачають тільки інформування клієнта.

Фінансова компанія "ДЕКРА" надає фінансові та податкові консультації. Фінансовий та податковий консалтинг включає: проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства з подальшою розробкою рекомендацій щодо його покращення, фінансовий аналіз ліквідності та капіталомісткості цінних паперів, консультації по оптимізації оподаткування, включаючи визначення для кожного конкретного випадку відповідних схем на базі діючого законодавства, застосування яких дозволить суттєво зменшити витрати підприємства і покращити свої фінансові показники